Kiedy możemy zdawać na kartę rowerową ?

Od jakiego wieku karta rowerowa
Zbliża się wiosna, warto odkurzyć stojące w piwnicach rowery i wybrać się na nich na miasto. Warto jednak pamiętać o obowiązujących przepisach. Karta rowerowa od ilu lat ? Zgodnie z prawem, osoba która skończyła 10 lat a nie ma jeszcze ukończonych lat 18, może jeździć rowerem po drogach publicznych wyłącznie wtedy, gdy posiada kartę rowerową. Wyjątek od tej zasady stanowią osoby, które mając ukończonych lat 16 i posiadająprawo jazdy kategorii A1 lub T. Karty rowerowej nie musi mieć także mimo ukończonych zaledwie 14 lat osoba posiadająca uprawnienia do kierowania motorowerem. Dzieci, które nie ukończyły 10 roku życia mogą poruszać się po drogach, ale wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

 
Uczniowie szkoł podstawowych po ukończeniu 10 lat mogą zdawać egzamin na kartę rowerową, po przejściu szkolenia przeprowadzonego w ramach zajęć z edukacji komunikacyjnej (prowadzonych np. w ramach lekcji techniki). Sam egzamin praktyczny przeprowadzany jest na specjalnie zaprojektowanych placach manewrowych i polega m. in. na jeździe po łukach i w linii prostej, a także po ósemce.
Karta rowerowa od ilu lat jest dostępna dla dzieci powyżej 10 roku życia.

Możesz również polubić…