Chcesz sprawdzić swoje IP?

IP jest to skrót od słów Internet Protocol, oznaczających internetowy protokół komunikacyjny. Zawiera on w sobie zbiór wszystkich reguł i zasad postępowania, które automatycznie wykonywane są przez wszystkie urządzenia komunikacyjne podłączone do sieci w celu nawiązywania między sobą łączności i przesyt danych. W ramach sieci działającej w oparciu o protokół IP przyznawane są specjalne adresy IP. Adres IP to inaczej mówiąc specjalny numer identyfikacyjny, który otrzymuje każdy komputer, tablet czy telefon, który podłączony jest do sieci. Działa on na zasadzie dowodu osobistego, którym posługują się ludzie, jednak w przeciwieństwie do dokumentów identyfikacyjnych adres IP nie identyfikuje urządzenia (nie jest do niego przypisany na stałe) a dane połączenie.

Pokaż IP mojego połączenia – tylko jak?

Na to, aby sprawdzić adres IP jest wiele sposobów. Najprostszym z nich jest skorzystanie z jednej z wielu stron internetowych, które taką usługę oferują. Jedną z nich jest na przykład What Is My IP – wystarczy wejść na stronę i adres pokazuje nam się bezpośrednio, bez konieczności podawania dodatkowych informacji.

 

Możesz również polubić…