Ogrodnictwo ekologiczne: Zasady projektowania ogrodu przyjaznego dla środowiska

Projektowanie ogrodu przyjaznego dla środowiska – zasady ogrodniczego korzystania z natury

Projektowanie ogrodu przyjaznego dla środowiska to myślenie ekologiczne, dbałość o swoje otoczenie i respektowanie zasad natury. Wykorzystanie w ogrodzie to co naturalne zamiast chemicznych preparatów, przyczynia się do powstawania ekosystemów, które żyją i rozwijają się w harmonii. Oto kilka zasad projektowania ogrodu przyjaznego dla środowiska.

1. Zasada odpowiedniego doboru roślin.

Ekologiczne ogrody powinny składać się z roślin, które są dostosowane do klimatu regionu, w którym się znajdują oraz do jakości gleby. Szukanie dobrych jakościowo ziaren, przyjaznych dla gleby, znacznie przyczynia się do osiągnięcia sukcesu w projektowaniu ogrodu przyjaznego dla środowiska. Indeksacja i wybór gatunków i odmian roślin nie tylko wpływa pozytywnie na środowisko, ale również gwarantuje zdrowy rozwój ogrodu.

2. Zasada stosowania naturalnych metod ochrony roślin.

Zawartość syntetycznych pestycydów oraz nawozów chemicznych w roślinach obecnie jest jednym z głównych powodów niszczenia środowiska. Projektowanie ogrodu przyjaznego dla środowiska powinno opierać się na naturalnych środkach ochrony roślin i minimalnego zapotrzebowania na sztuczne nawozy. Do tego typu środków przede wszystkim należą naturalne metody jak międzyplony, których korzenie pochłaniają z nieprzyjazne dla innych roślin substancje odżywcze.

3. Zasada ograniczania zużycia wody.

Woda jest jednym z najważniejszych składników projektowania ogrodu przyjaznego dla środowiska. Projektanci muszą zwrócić uwagę na to, aby ograniczyć jej zużycie. Najlepsze sposoby to: stosowanie naturalnych technik nawadniania, zbieranie wody deszczowej oraz projektowanie całej sieci podziemnych kanałów zbiorników w celu uzyskania dostatecznej ilości wody na cały rok.

4. Zasada ochrony i regeneracji gleby.

Kluczowym aspektem ekologicznych ogrodów jest ich naturalne oddziaływanie na glebę. Oto kilka sposobów na osiągnięcie tego celu:
– Utrzymać zbilansowaną strukturę gleby
– Stosować naturalne metody ochrony gleby jak np. mulczowanie
– Regularne odchwaszczanie ogródka oraz nawierzchni utrzymującej glebę w czystości.

5. Zasada minimalnego zużycia energii.

Projektowanie ogrodów przyjaznych dla środowiska powinno zwracać szczególną uwagę na zużycie energii. Najlepszą metodą na osiągnięcie tego celu jest wykonanie projektu, w którym wykorzystane są naturalne składniki jak: płyty słoneczne, drewno, rośliny, drewno, kamień, czy nawet piasek zamiast aluminiowych, czy innych szkodliwych substancji.

Wniosek

Projektowanie ogrodów przyjaznych dla środowiska wymaga od projektantów urealnienia, a przede wszystkim kontaktu z naturą. Ogród powinien być traktowany jako pełnoprawne środowisko, które wypełniają pożywcze związki, zdrowe dla gleby, oraz dodaje piękna otoczeniu. Projektowanie ogrodów przyjaznych dla środowiska to droga do harmonii z przyrodą – dbajmy o nią zawsze!

Możesz również polubić…